Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ към ГГФ пусна в действие две нови автоматични метеорологични станции

   
Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ към ГГФ  пусна в действие две нови автоматични метеорологични станции

Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ пусна в експлоатация автоматична метеорологична станция (АМС) в района на с. Елховец община Рудозем.

Станцията е закупена по проект Връзката релеф – микроклимат – растителност (на примера на рида Чернатица, Западни Родопи) , с ръководител проф. д-р Нина Николова. Разширяването на мрежата от метеорологични станции на катедрата и включването на нови територии е показател за устойчивостта на изследванията и осигурява провеждане на дългосрочен мониторинг, чрез който се създава база данни за бъдеща изследователска работа.

Новата АМС в района на с. Елховец е разположена на 778 m н.в., в заливната тераса на река Елховска.

Теренът е предоставен от Антон Байрактаров, любител на изследванията на климата, който се свърза с проф. Георги Рачев и предложи възможността за инсталиране на метеорологична станция. Районът е изключително интересен в климатично отношение. Известен е с големите си валежи, особено през есенно-зимния период и с честите наводнения по течението на повечето реки, вкл. и на основната река Арда. С пускането в действие на АМС – Елховец ще се подобри информираността на населението с актуална метеорологична информация, която при форсмажорни обстоятелства е жизнено необходима. Монтажът, инсталацията и поддръжката на станцията се осъществи от гл. ас. Симеон Матев и гл. ас. Димитър Кренчев, както и от Антон Байрактаров.

1-1

Данните се публикуват в интернет среда и са достъпни безплатно на адрес: https://www.stringmeteo.com/stations/elhovets/PWS%20Elhovets.htm .

За пускането на АМС-Елховец в действие логистична и обществена подкрепа оказаха кмета на община Рудозем Недко Кулевски и кмета на с. Елховец Венета Соколова.

Интересните физико-географски особености на района бяха изследвани и от проф. Росица Кендерова и доц. Александър Сарафов от ИИКАВ–БАН, които, съвместно с преподаватели от катедра КХГ към Геолого-географския факултет на Софийския университет, извършиха теренни наблюдения и картировки.

Станцията при с. Елховец е поредната АМС, която влиза в експлоатация, благодарение на работата на преподаватели от катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“. Преди дни започна работа и друга АМС, разположена на 729 m н.в., в района на с. Свежен, Карловско. Данните може да се видят на адрес: https://www.stringmeteo.com/stations/svezhen/PWS%20Svezhen.htm .

Мрежата от метеорологични станции на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ – ГГФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ включва и следните станции:

АМС-Рилски манастир - https://www.stringmeteo.com/stations/rilamon/PWS%20Rilamon.htm ,

АМС – Бряновщица - https://www.stringmeteo.com/stations/bryanovshtitsa/PWS%20Bryanovshtitsa.htm ,

АМС при х. Беговица - https://www.stringmeteo.com/stations/begovitsa/PWS%20Begovitsa.htm ,

АМС – Ректорат, разположена в двора на Ректората - https://www.stringmeteo.com/stations/rektorat/PWS%20Rektorat.htm ,

АМС в Ботаническа градина към Софийски университет - https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/d1aef914c147448ca859b33482f4ab71/summary

София – Орландовци - https://www.stringmeteo.com/stations/orlando/PWS%20Orlando.htm

Освен тези станции работят още няколко, за които няма възможност за постоянен интернет достъп (напр. АМС – х. Яворов).

Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ организира метеорологичните измервания и базата от метеорологични данни, прилагайки принципа FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), т.е. възможност за лесно намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторно използване на данните. Планира се данните от АМС да бъдат публикувани и в платформата за микрометеорологична информация Micrometeorological Knowledge Share Platform , разработена в рамките на COST Акция № CA20108 – FAIR NEТwork of micrometeorological measurements ( https://www.cost.eu/actions/CA20108/ ).