Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управленски длъжности / Заместник-декани

   
 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "бакалавър"
координатор по Еразъм+

Проф. дфн Асен Пашов
vd_bsc@phys.uni-sofia.bg

 

Зам. декан
учебна дейност
в ОКС "Магистър"

доц. д-р Станимир Колев
vd_msc@phys.uni-sofia.bg

 

Зам. декан
научно-изследователска и проектна дейност, докторанти и продължаващо обучение

доц. д-р Гергана Герова
vd_res@phys.uni-sofia.bg

 

 
 

Зам. декан
връзки с обществеността, информационно обслужване, звено „Кариерен център", работа с учители и ученици

Доц. д-р Владимир Божилов
vd_pr@phys.uni-sofia.bg

 

ИД зам. декан
администрация и контрол на административния процес, поддържане на сградите на Физически факултет, материално-техническо осигуряване на учебния процес

д-р Виктор Гущеров
vd_admin@phys.uni-sofia.bg