Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Документи / Придвижване на документи към деловодство на СУ

   

Подаване на документи в деловодството на СУ понастоящем може да става по два начина:

1. Чрез собственоръчен подпис на хартия.

Документът се отпечатва на хартия, подписва се собственоръчно от всички на съответните отговорни длъжности и се предава по един от следните начини:

а) в отдел Деловодство на СУ, Технически сътрудници;
б) в деканат на ФзФ, Технически изпълнител;
в) сканиран се изпраща на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg - всеки документ в отделно съобщение.

2. Електронно подписан.

Точно попълненият документ се преобразува в .pdf формат, подписва се с официален или вътрешноинституционален електронен подпис на СУ от всички на съответните отговорни длъжности и се изпраща на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg - всеки документ в отделно съобщение.

 

Проследяване движението на документа