Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Новини / НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“

   

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“

 

В изпълнение на ННП „Млади учени и постдокторанти - 2“ за 2022/2023 г. Богословският факултет обявява конкурс за избор на:

 

 • млад учен (длъжностизследовател R1“) – едно място;
 • постдокторант (длъжностизследовател R2“) – едно място,

 

Необходими документи:

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие (по образец);
 2. Автобиография – европейски формат;
 3. Копие от диплома в професионално направление 2.4. Религия и теология;
 4. Мотивационно писмо, включващо и информация за научни интереси;

 

 1. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - (Образец ПП);

 

(съдържа: цели, задачи, методология, основна библиография, очаквани резултати);

 

 1. СПИСЪК с публикации и проекти свързани с научна работа на кандидата, в които е участвал (по образец);
 2. Други материали

 

КРИТЕРИИ за подбор на кандидатите

Забележка: Класираните кандидати сключват ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (със СУ) за срок от 12 месеца с дневна почасова ангажираност 4 часа и подписват следните декларации

 

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ (Образец 1);
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ - избягване на двойно финансиране (Образец 2);

 

 

 

Срок за подаване на документи: 12.09.2022 г. в канцелария – Деканат на Богословски факултет (ет. 2) при главен инспектор администрация на факултет г-жа Сиана Здравкова и/или на електронен адрес: siana_z@theo.uni-sofia.bg.

 

 

Допълнителна информация: доц. д-р Ивайло Найденов, Декан на Богословския факултет, naydenov@theo.uni-sofia.bg