Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Ирен Пелтекова защити докторат

   

29.11.2012 г.

 

На 29 ноември 2012 г. гл.ас. Ирен Пелтекова, преподавател по баскетбол защити докторска степен по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - баскетбол).

Честито и успех в научната и преподавателска дейности.