Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / доц. д-р Георги Игнатов спечели конкурс за професор по футбол

   

29.09.2020 г.

Доц. д-р Георги Игнатов спечели конкурс за "професор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по....(физическо възпитание и спорт - футбол), обявен в ДВ, бр. 21/13.03.2020 г. Нека му пожелаем здраве, вдъхновение и още много творчески успехи.