Начало / Университетът / Административна структура / Заместник-ректори

   

Зам.-ректор
научноизследователска и научна проектна дейност
Чл.-кор. проф. дхн ТОНИ СПАСОВ
каб. 18
тел. 02 9308 588
e-mail: tspassov@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

сряда от 11.00 до 12.00 ч.
петък от 11.00 до 12.00 ч.

 

Зам.-ректор
учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“
Проф. д-р МАДЛЕН ДАНОВА
каб. 7
тел. 02 9308 595
e-mail: mdanova@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник от 10.00 до 11.00 ч.
вторник от 13.00 до 14.00 ч.

 

Зам.-ректор
стопанско управление и финанси
Проф. д-р АТАНАС СИМЕОНОВ
каб.16
тел. 02 9308 598
e-mail: atsimeonov@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник от 12.00 до 13.00 ч.
сряда от 12.00 до 13.00 ч.

 

Зам.-ректор
администрация и информационни дейности
Доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ
каб. 12
тел. 02 9308 423
e-mail: pparvanov@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

вторник от 11.00 до 12.00 ч.
сряда от 11.00 до 12.00 ч.

 

Зам.-ректор
академичен състав, акредитация и рейтинги
Проф. д-р СТОЯН ШИШКОВ
каб. 14
тел. 02 9308 597
e-mail: sshishkov@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник от 09.30 до 10.30 ч.
сряда от 11.00 до 12.00 ч.

 

Зам.-ректор
кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса
Проф. д.ик.н. СОНЯ МИЛЕВА-БОЖАНОВА
каб. 14
тел. 02 9308 597
e-mail: smileva@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник от 14.00 до 15.00 ч.
вторник от 11.00 до 12.00 ч.

 

Зам.-ректор
международна дейност
Проф. д-р РЕНЕТА БОЖАНКОВА
каб. 7
тел. 02 9308 595
e-mail: bozhankova@vice-rector.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник от 15.00 до 16.00 ч.
вторник от 11.00 до 12.00 ч.