Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив

   

 

collage-archive

 

Виртуална изложба

Виртуалната изложба “ Архивното наследство на проф. Георги Златарски ” е плод от съвместният проект на отдел “Университетски архив” и Геолого-географският факултет при СУ Св. Климент Охридски “Дигитализиране и популяризиране на архивното наследство в личния архивен фонд на проф. Георги Златарски” дог. №80-10-106/ 13.05.2022г.

 

Основна цел на проектът и изложбата е, чрез възможностите на съвременните технологии не само да се популяризират безценните документи на "бащата" на Геологията в България - проф. Георги Златарски, но и да се осигури подобрен достъп до тях. Експонирането им в дигитална среда способства да се оцени в пълнота от читателите и изследователите уникалността на съдържанието и красотата на изображенията на различни отдавна загинали организми, нарисувани ръчно от умелата ръка на проф. Златарски. Наред с гореизброените ползи от дигитализирането на архивните документи, следва да отбележим и запазване на физическото им състояние, за да могат и следващите поколения учени и читатели да имат възможността да се докоснат до тяхната историческа изключителност.

 

Виртуалната изложба “ Архивното наследство на проф. Георги Златарски ” е структурирана в 4 раздела, които отразяват преобладаващите видове документи, съхранявани в личният фонд на проф. Златарски.

 

В първи раздел на вниманието на читатели, изследователи и специалисти от сферата на науките за земята, предлагаме неговият атлас по Палеонтология, който собственоръчно е подготвял за издаване, но поради лошо стечение на обстоятелствата не е успял да публикува. В обем от 33 страници проф. Златарски е съумял майсторски да нарисува образите на редица изчезнали форми на живот, населявали някога нашата планета.

 

Благодарение на дигитализирането му, атласът за първи път от над 100 години вижда бял свят и е достъпен за широката общественост.

Атлас по Палеонтология

Във вторият раздел са експонирани документи от теренните проучвания на проф. Златарски. От страниците на джобните му тефтерчета “оживяват” спомените за забравени местности и населени места, както и наличието на находища на полезни изкопаеми, имащи значение за едновремешната икономика на България.

Теренни проучвания

В третият раздел са изложени части от лекциите на проф. Златарски по Геология и Палеонтология, четени пред студентите във Висшето училище в периода 1893 – 1908г.

Лекции по Геология и Палеонтология

В четвъртият раздел са представени част от научните публикации на проф. Златарски, илюстриращи основополагащият характер на научната му дейност, способстваща за формирането на геологията като наука в България.

Научни публикации