Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Балообразуване / Философски факултет / Европеистика

   

Форма на обучение: Редовна

 

Състезателни изпити

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

 

БАЛ

По избор
I. Изпит с коефициент 3:
1. Английски език;
2. Френски език;
3. Немски език;
4. Испански език

ИЛИ

ІІ. Матура с коеф. 2,5:
5. Английски език;
6. Френски език;
7. Немски език;
8. Испански език

 

 

 

+

По избор

І. Изпит с коеф. 2:
1. История на България;
2. Български език и литература;
3. Философия и социални науки;
4. География;
5. Математика І;
6. Математика ІІ;

ИЛИ

ІІ. Матура с коеф. 2:
7. История и цивилизация;
8. Български език и литература;
9. Философски цикъл;
10. География и икономика;
11. Математика

 

 

 

+

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

=

 

 

 

36
макс.
бал

 

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.