Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Допълнителен прием на кандидат-докторанти за учебната 2023-2024 г.

   

20.02.2024

 

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 12 от 9 февруари 2024 г.

Докторски програми в Стопанския факултет

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантския конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 9.02.2024 г. до 9.04.2024 г. (Държавен вестник, брой 12 от 9 февруари 2024 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”. Прилагат се само копия.

2. До 9.04.2024 г. документите се подават в стая № 114 – Деловодство, Ректорат само чрез пощенски служби (лицензиран пощенски оператор) на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
за сектор „Докторанти“
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 9.04.2024 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

Кандидатстване: 9.02.2024 г. - 9.04.2024 г.

Screenshot 2024-02-20 232949

Стопански факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

Срокове за подаване на документи и такси за кандидатстване

Провеждане на конкурсните изпити

Logo FEBA BG