Начало / Образование / Докторантури / Проекти за докторанти

   
Проект "Наука и бизнес"

Оказване подкрепа на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.

Проекти за докторанти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени