Начало / Новини / Новини и събития / За поредна година Софийският университет намира място в две от най-престижните международни класации

   
За поредна година Софийският университет намира място в две от най-престижните международни класации

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401-500 място в областта на физическите науки в Глобалната класация на академичните дисциплини за 2023 г. на Шанхайската класация, оповестена на 27 октомври 2023 г.

Глобалната класация на академичните дисциплини за 2023 г. на Шанхайската класация представлява най-обхватния и обективен рейтинг на световните университети. В рейтинга са класирани 1 900 от участващите 5000 университета от 104 държави и региони в 54 дисциплини от направленията „Природни науки“, „Инженерни науки“, „Науки за живота“, „Медицински науки“ и „Социални науки“.

Рейтингът използва набор от обективни академични показатели и данни от трети страни, за да измери представянето на световните университет, включващи публикации, цитирания, международни академични награди, върхови академични постижения, качество на изследванията и международно сътрудничество.

Софийският университет е класиран за поредна година и в Times Higher Education World University Rankings by Subject.  Класацията за 2024 г. беше обявена на 26 октомври 2023 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 501-600 място в област „Изкуство и хуманитарни науки“, 601-800 място в „Компютърни науки“, 800+ място в „Социални науки“, 801-1000 място в „Науки за живота“, 1001+ място във „Физични науки“ и 1000+ в „Инженерни науки“.

World Subject Rankings 2023 включва 11 области на обучение, в които са включени специалности от различни професионални направления – „Хуманитарни науки и изкуства“ (История и археология, Филология, Философия, Теология, Изобразително изкуство); Бизнес и икономика; Клинични и здравни науки (Медицина, Фармация, Медицинска сестра); Компютърни науки; Образование (Педагогика, Педагогика на обучението по…); Инженерни науки (Инженерна физика и химия), Право, Науки за живота (Биологически науки) , (Физически науки (Природни науки), Психология и Социални науки (Обществени комуникации, Политически науки, Социални дейности, Културология, Туризъм), и предоставя преглед на най-добрите университети в света, които преподават избраната дисциплина.

Рейтингът използва същите изключително точни и взискателни показатели на Световната класация на университетите (THE/ World University Rankings). Оценяват се силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии – обучение, научно-изследователска дейност, трансфер на знания и международен престиж.