Начало / Новини / Новини и събития / Учени от Софийския университет участваха в конференция на Асоциацията на европейските университети

   
Учени от Софийския университет участваха в конференция на Асоциацията на европейските университети

Проф. д-р Мария Стойчева, ръководител на научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ в рамките на проект SUMMIT, финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ, и проф. д-р Майкъл Байръм, утвърден изследовател, се включиха в ежегодната среща на Съвета за докторантско обучение към Европейската университетска асоциация в Лахти, Финландия през юни.

Професор д-р Мария Стойчева, функционален ректор международна дейност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ръководител на научна група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ в рамките на проект SUMMIT, беше лектор на престижната ежегодна среща на Съвета за докторантско обучение към Асоциацията на европейските университети. Събитието се проведе в град Лахти, Финландия между 14 и 16 юни и беше съвместно организирано от Техническия университет Лапеенранта-Лахти и Хелзинкския университет. Професор Стойчева беше ключов лектор в панела на тема „Междукултурна комуникация при научното ръководство и обучението“.

1-Lahti_Stoycheva

Професор д-р Мария Стойчева беше един от лекторите в панела Междукултурна комуникация при научното ръководство и обучението

Докторантските училища и програми са места за срещи на хора от различен произход. Повече от половината докторанти в някои европейски страни са от чужбина; подобно е съотношението сред преподавателите. Това прави въпроса за междукултурността и междукултурното общуване особено актуален.

В допълнение междукултурната комуникация е едно от централните предизвикателства в докторантското обучение и често се включва в обучението по трансверсални умения. В тази връзка панелът обърна внимание на теоретичните и практическите подходи в междукултурната комуникация.

Професор д-р Стойчева беше поканена да представи проучване на тема „Опитът от защитата на докторска дисертация. Международно сравнително изследване на окончателния устен изпит”. Тя представи работа върху концепцията за академична междукултурна комуникативна компетентност от Майкъл Байрам и колеги.

1-2_Lahti_Stoycheva

Професор д-р Мария Стойчева и проф. д-р Майкъл Байръм представиха Софийския университет „Свети Климент Охридски“ на среща на Асоциацията на европейските университети, в която университетът членува отскоро

Софийският университет „Св. Климент Охридски” наскоро се присъедини към Европейската университетска асоциация и тази конференция беше особено актуална за работата на учените, в частност за изследователската им дейност по проекта SUMMIT. Научната група, която професор Стойчева ръководи, наред с други теми, изучава релевантността и ценностите на университетите на бъдещето, иновациите в докторската степен в европейски контекст.

Някои изводи от конференцията са, че изследването на опита от защитата на докторантура е иновативен; че трябва да се засили вниманието към нуждите на чуждестранните студенти; че понятието „професионална докторска степен“ не е често срещано в дискурса за докторантското образование в тази мрежа.

1-4_Lahti_Stoycheva

Годишната среща в Лахти бе под наслов „Ангажирани изследвания – ролята на комуникацията в докторантурата“ и протече при засилен интерес

Стремежът на изследователския екип е да постигне задълбочено разбиране за спецификата на защитата на докторската теза (дисертация) и значението на самото преживяване. За целта разглежда сравнимостта и свързаните с това въпроси в различни случаи в Европейското пространство за висше образование (по-конкретно, алианси на европейски университети). Професор д-р Майкъл Байръм ще ръководи изследването, а проф. д-р Мария Стойчева и доц. д-р Николина Цветкова ще привлекат докторанти и млади учени.

Снимки: AKU MATTILA