Начало / Новини / Новини и събития / Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

   
Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

В периода 17 – 20 октомври 2023 г. ръководителят на научна група Алгология по проект SUMMIT водещият учен доц. д-р Благой Узунов и членовете на групата проф. дбн Майя Стойнева и ас. Кристиан Иванов от Биологическия факултет на Софийския университет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN), която се проведе в Universidad Autónoma de Aguascalientes (Мексико).

Българският екип участва с три научни доклада, посветени на Живата водораслова колекция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, позната в световните бази на културалните колекции с акронима ACUS (Algal Collection of the University of Sofia). Представените доклади са свързани с иновативни методи за пробосъбиране на материали за колекцията, с отражението на водорасловото биоразнообразие на България в ACUS и с икономически ценни водораслови щамове, отглеждани в Колекцията.

1-2

Глобалната мрежа за геномно биоразнообразие е международна мрежа от институции, които споделят интерес към дългосрочното запазване на геномни проби, представящи разнообразието на нечовешкия живот на Земята. GGBN предоставя платформа за биобанки за биоразнообразие от цял свят, подпомага сътрудничеството както за осигуряване на последователни стандарти за качество на колекции от ДНК и тъкани, така и за подобряване на най-добрите практики за опазване и използване на такива колекции и хармонизиране на обмена и използването на материали в съответствие с националното и международно законодателство и конвенции. От съществена важност е, че Глобалната мрежа за геномно биоразнообразие предоставя на своите членове възможността да направят техните колекции от ДНК и тъкани достъпни за изследване чрез мрежова общност от биобанки за биоразнообразие. По този начин GGBN осигурява надежден и прозрачен достъп до геномни проби за всички чрез рамка за достъп и споделяне на ползи.

1-1

Поради това участието на екипа от български учени, финансирано от проекта SUMMIT, в проведената международна конференция в Мексико осигури на Водорасловата колекция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ още по-голяма разпознаваемост и популярност на високoпродуктивните български водораслови щамове сред управленската структура на глобалната мрежа за геномно биоразнообразие, в резултат на което ACUS получи специална покана за присъединяване към тази мрежа.

Поектът SUMMIT е финансиран със съдействието на ЕС - Next Generation по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

1-3