Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет

   
Проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет с 59 гласа от 75 гласували от редовно регистираните членове на Общото събрание.

Проф. д-р Мира Маркова е възпитаник на Софийския университет. Преподавател е в Катедра „Етнология“ на Историческия факултет. Заема последователно длъжностите старши асистент, главен асистент, доцент, а от 2022 г. професор. Нейните научни интереси са свързани с локалните култури, антропологията и етнологията на града, славянската етнология, българската народна култура и динамиката на културните процеси. Провежда многобройни теренни етноложки проучвания в България, Гърция, Сърбия, Хърватия, Полша, Украйна. Резултатите от тези проучвания са отразени в академични изследвания, публикувани в престижни български и чуждестранни издания. Има издадени 3 монографии, 17 студии и над 50 други научни публикации.

1-4-1

Проф. Маркова е ръководител на петима успешно защитили докторанти.

Проф. Маркова има редица научни специализации в престижни университети и институции. През 2004 г., февруари-май печели стипендия „Ернст Мах” на Австрийската служба за академичен обмен в департамента за Югоизточна Европейска история на Карл-Франц Университет, Грац, Австрия. През 2009 г., юни специализира в Руския етнографски музей, Санкт-Петербург, където има уникалната възможност да се запознае с колекцията от български носии, включени в първата руска етнографска изложба от 1867 г. През 2016 г. от февруари до март специализира със стипендия от МОН в Института за етнология и културна антропология на Варшавския университет. През 2016 г. и 2019 г. е гост-лектор в Университета Ханкук, Сеул, Южна Корея. Благодарение на работата и личната инициатива на проф. Маркова се стига до откриване на център по Българистика в Университета Ханкук, който е единствен подобен център в Източна Азия. През 2019 г. провежда етнографска лаборатория към Загребския университет по проблемите на съвременните трансформации в културите на славянските народи.

Проф. Маркова е търсена още като експерт по интеркултурна комуникация и интеркултурно образование.

Тя е заместник-председател на Общото събрание на Историческия факултет в периода 2011 – 2019 г. и заместник-декан по учебна и международна дейност в периода 2015- 2019 г. За периода 2019- 2023 г. е декан на Историческия факултет.