Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Любомир Спасов беше избран за декан на Медицинския факултет

   
Проф. д-р Любомир Спасов беше избран за декан на Медицинския факултет

На общо събрание на Медицинския факултет, проведено на 23 юни 2023 г., с 51 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 20 гласа „въздържал се“ за декан беше избран проф. д-р Любомир Спасов.

Проф. Спасов вече е бил декан на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 2019 г. Той е завършил с отличие висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия. През 2007 г. придобива образователната и научна степен доктор по медицина, а през 2008 г. се хабилитира и заема академичната длъжност доцент. През 2012 г. е избран за професор. През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия. Проф. Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Англия, Германия, Франция, Словения и Италия. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз. От 1998 г. до 2021 г. е директор на Университетска болница „Лозенец“.