Начало / Новини / Новини и събития / Изследователи от Алма матер за поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

   
Изследователи от Алма матер за поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

22 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са сред първите два процента най-добри учени в света за 2023 година съгласно известната като Станфордска класация.

Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и други.

В класацията фигурират имената на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Българската академия на науките и други български университети. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Изявените учени от Софийския университет на базата на публикациите и цитиранията им през цялата им кариера са акад. Николай В. Витанов (193 място в Обща физика), проф. Иван Христов (317 място в Оптоелектроника), проф. Валентин Попов (1090 място в Приложна физика), чл.-кор. Стойчо Язаджиев (1344 място във Физика на ядрото и елементарните частици) от Физическия факултет.

Учените от Факултета по химия и фармация в класацията са доц. Мича Каравастева (405 място в Минно дело и Металургия), акад. Николай Денков (678 място в Химична физика), акад. Петър Кралчевски (1956-2000 г.) (1108 място в Химична физика), чл.-кор. Димитър Цалев (1222 място в Аналитична химия), проф. Васил Симеонов (1772 място в Околна среда), чл.-кор. Красимир Данов (1789 място в Химична физика), проф. Георги Вайсилов (1824 място в Химична физика), проф. Иван Б. Иванов (1935-2018 г.) (1838 място в Химична физика), проф. Ирина Караджова (2385 място в Аналитична химия) и д-р Ерик Кънчев (2955 място в Органична химия).

В класацията са и проф. Люк ван Гоол от INSAIT (254 място в Изкуствен интелект), проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет (1477 място в Органична химия) и проф. Димитър Вакарелов от Факултета по математика и информатика (6204 място в Изкуствен интелект).

В класацията на учените на базата на цитиранията им през последната година освен повечето от горните учени присъстват и проф. Мартин Вечев от INSAIT (254 място в Софтуерно инженерство), д-р Марин Буков от Физическия факултет (395 място в Обща физика), проф. Славка Чолакова от Факултета по химия и фармация (1768 място в Химична физика), проф. Тодор Дудев от Факултета по химия и фармация (2006 място в Химична физика) и проф. Василий Гольцев от Биологическия факултет (2648 място в Ботаника).

Данните могат да се намерят на адрес:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6