Начало / Новини / Новини и събития / Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

   
Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

В периода 25 – 29 септември 2023 г. гл. ас. д-р Калина Пачеджиева от Биологическия факултет и член на научната група „Биология на паразитни растения“ с водещ учен доц. д-р Любен Загорчев по проекта SUMMIT, взе участие в международна конференция Eurasian grassland conference 2023 на работната група European dry grasslands (EDGG).

Научният форум се проведе в национален парк Körös-Maros в гр. Сарваш (Унгария). Беше представено изследване за състава, структурата и разпространението на съобществата с високо участие на балканския субендемит Satureja pilosa в България, в които често паразитират видове от род Cuscuta.

1-5

В рамките на събитието бяха посетени типични за панонския степен ландшафт местообитания (алкални и льосови степи, алкални мочурища и езера) и бяха наблюдавани специфични за откритите алкални повърхности есенни растения. По време на теренното посещение беше установено находище на инвазивния вид Cuscuta campestris.

2

Нейното разпространение в тази част от Панонската равнина представлява голям интерес, тъй като територията се отличава със специфични екологични условия и наличието на халофитни растителни видове, много от които потенциални гостоприемници на Cuscuta.

4

Получената информация относно разпространението на паразитни растителни видове в Европа, установените контакти и събраният вегетативен и семенен материал ще бъдат от голямо значение за изпълнение на работната програма по проект SUMMIT, финансиран със съдействието на ЕС - Next Generation по НПВУ.

3