Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по науки за образованието и изкуствата проведе научно-практическа конференция с международно участие

   
Факултетът по науки за образованието и изкуствата проведе научно-практическа конференция с международно участие

На 26 и 27 октомври 2023 г. Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проведе Четвърта научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Образование и изкуства: традиции и перспективи“.

Бяха представени общо 93 доклада, 50 доклада на български език и 43 на английски език. Основните тематични кръгове, които обединиха интересите на участниците, бяха свързани с различни социални и образователни дискурси, актуални образователни практики, перспективи в развитието на децата от ранна и предучилищна възраст, практически насоки в подготовката на студенти, традиции и иновации в изкуството – музикални технологии и визуални изкуства.

1-sn_conf-3

Отделен фокус бе темата за приобщаващото образование, повишаването на качество на живот, международни практики и подходи, технологичен напредък в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряване на подкрепяща среда за учителите.

1-sn_conf-1

Традиционният форум осигурява възможност на колеги от всички сфери на образователната практика да обменят информация, добри практики и да установят нови полета за развиване на преподавателската, изследователската и практическата си работа и творческа насоченост и изяви в областта на изкуствата.

1-sn_conf-2