Начало / Новини / Новини и събития / Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

   
Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Учени от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.

На 06 октомври 2023 г. онлайн се проведе международното събитие European Fusion Teacher Day 2023, насочено към учители по физика и природни науки от гимназиален и прогимназиален етап. В рамките на специална българска сесия учени от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ запознаха всички участници с основни теми от областта на физиката на плазмата и на термоядрения синтез. Организатори на събитието са Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), в партньорство с водещи образователни и научни институции в света. Координатори на българското участие са Физическият факултет на Софийския университет и Съюзът на физиците в България.

1

Локалната сесия на български език започна с приветствие от доц. д-р Владимир Божилов, зам.-декан на Физическия факултет и модератор на събитието. Поздравления изказаха международните организатори от Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet), а официалното откриване на събитието направи чл.-кор проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“ и председател на Съюза на физиците в България.

2

Лекция на тема „Плазма, Слънце, Енергия“ изнесе доц. д-р Живко Кисьовски от Катедра „Радиофизика и електроника“ на Физическия факултет. Доц. Кисьовски представи основите на физиката на плазмата и на процесите на термоядрен синтез в Слънцето.

4

Втората лекция за учители на тема „Електроцентрали на бъдещето. Съвременни термоядрени реактори“ изнесе доц. д-р доц. д-р Цветелина Паунска от Катедра „Радиофизика и електроника“, Физическия факултет. В нея доц. Паунска представи различните видове термоядрени реактори, включително JET и ITER, както и какъв е напредъкът по една от отдавнашните мечти на човечеството – да имаме практически неизчерпаема възобновяема енергия.

5

След локалната сесия участници от цяла Европа се присъединиха в международното издание на European Fusion Teacher Day 2023, където се включиха във виртуални обиколки на експериментите ITER и JET. Като част от програмата Европейската мрежа за образование по термоядрен синтез (FuseNet) представи учебни материали за учители, а Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия представи доклад за посещения на учители в ITER.

8

11
10