Начало / Новини / Новини и събития / Екипът на Центъра по компетентност „Clean & Circle“ беше домакин на делегация от Университета Тонджи в Шанхай

   
Екипът на Центъра по компетентност „Clean & Circle“ беше домакин на делегация от Университета Тонджи в Шанхай

От 17 до 20 юни 2023 г. делегация от Университета Тонджи в Шанхай посети Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра по компетентност „Clean & Circle“ във връзка с проект по билатерално двустранно сътрудничество от Фонд „Научни изследвания“ „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци“.

Китайският екип на проф. Пин-Джинг Хи представи Университета Тонджи, дейностите, с които се занимават и научно-технологичните направления, по които работят.

 

1-Снимка 1

Дискусия между българския и китайския екип в Заседателната зала на Биологически факултет

Бяха обсъдени конкретни действия и бъдещи проекти в иновативни направления в сферата на чистите технологии и екологичната биотехнология, като приложение на изкуствен интелект при управление на твърди битови отпадъци, получаване на биоразградими материали в различни технологии за кръгово използване на отпадъци, проучвания върху ключовия за метаногенезата род от архебактерии Methanosarcina, както и изследвания върху влиянието на замърсители във въздуха и намаляване на парниковите газове, свързани със съхранението и транспортирането на твърди битови отпадъци.

 

1-Снимка 3

Проф. Яна Топлаова представя Центъра по компетентност Clean & Circle

Българският екип начело с проф. Яна Топалова представи част от най-съвременните научни направления на Центъра по компетентност Clean & Circle, сред които биодетоксикационни технологии с алгоритми за отстраняване на различни токсични замърсители, оптимизирани технологии за метаногенеза и мобилни приложения за нейното ефективно управление, плазмени технологии за пречистване на отпадъчни води и инфилтрати от сметища, технологии за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции, чрез създаването на аугментирани биоторове със специални микробиологични добавки.

 

1-Снимка 5

Проф. Яна Топалова представя част от проектите с евро финансиране в Биологическия факултет

Гл. ас. Михаела Кирилова представи част от последните изследвания по проекта за „Изследване на микробиома при производството на биогаз от органична фракция на твърди битови отпадъци“, които бяха приети за публикуванe в едно от най-реномираните списания в областта на биотехнологиите и опазването на околната среда: Reviews in Environmental Science and BioTechnology с Impact Factor 14,28.

1-Снимка 4

Проф. Топалова представи подробно всички възможности за бъдещи партньорства между двата екипа. Тя разкри и широките възможности на изграждащия се Център по компетентност Clean & Circle. Китайските партньори се запознаха с новите апарати на Центъра по компетентност.