Начало / Новини / Новини и събития / Девети международен колоквиум по старобългаристика

   
Девети международен колоквиум по старобългаристика

На 28 август 2023 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше открит Деветият международен колоквиум по старобългаристика. Той ще се провежда в периода 28-30 август 2023 г. Настоящото издание на научния форум е част от серия събития под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Илияна Йотова и е в рамките на Националната научна програма “Развитие на чуждестранната българистика в чужбина”.

Ректорът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” не скри задоволството си, че именно Алма матер е домакин на престижния научен форум и поздрави многобройните участници от над 15 научни институции и университети от цяла Европа. Той пожела успех на форума и изрази надежда, че такива форуми ще допринесат за развитието на нашата българистика по света.

1-2

По време на официалната част на откриването председателят на организационния комитет проф. Анна-Мария Тотоманова сподели радостта си, че Колоквиумът е минал през толкова много трудности, включително и хибридна форма на провеждане през 2021 г., заради глобалната пандемия, но продължава да събира съмишленици палеослависти от цял свят за споделяне на нови научни знания. Проф. Тотоманова използва и случая да информира участниците, че през юли 2024 г. Софийският университет е домакин на едно от най-престижните научни събития в сферата на религиозните изследвания, годишната конференция на Европейската асоциация за библейски проучвания. Тя използва случая и покани участниците в Колоквиума да заявят участие в тази престижна международна проява.

След официалното откриване форумът продължи със своята научна програма. Тази година в него са включени над 20 чуждестранни изследователи от различни научни организации в Европа и над 15 български от няколко висши училища и Българската академия на науките.

1-3

Едно от заседанията на колоквиума ще бъде посветено на 100-годишнината от рождението на големия приятел на България, известния славист и българист проф. Рикардо Пикио, за когото Софийският университет и Българската академия на науките организират и специална възпоменателна вечер на 31.08.2023 г. от 17.00 часа в Централното управление на БАН.

С програмата на Деветия колоквиум по старобългаристика, можете да се запознаете тук .

1-4

За Колоквиума по старобългаристика

Колоквиумът по старобългаристика се провежда за първи път през 1978 година и е замислен като палеославистичен форум, на който учени от България и чужбина да могат да обменят идеи и опит, от които да се роди не само бъдещо сътрудничество, но и ново знание. До 1994 година са проведени шест колоквиума, организирани от Софийския университет под ръководството на видните палеослависти Куйо Куев и Иван Буюклиев, които утвърждават мястото и ролята на България като класическа страна на Кирило-Методиевото наследство и авторитетен старобългаристичен научен център. Седмият и Осмият колоквиум са проведени съответно през 2019 г. и 2021 г. с подкрепата на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие” .