Начало / Новини / Новини и събития / Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите отбеляза своята 70-годишнина

   
Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите отбеляза своята 70-годишнина

В Аулата се състоя тържественото отбелязване на 70-годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет. На събитието присъстваха ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева, представители на академичната общност, директори на училища и на детски градини, учители.

Тържеството бе открито от директора Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) проф. дфн Димитър Веселинов. Той приветства присъстващите с „Добре дошли“ и припомни накратко историята на Департамента, който започва да функционира на 1 януари 1953 г. като Институт за усъвършенстване на учителите – първият в България институт за следдипломна квалификация на педагогическите кадри.

1-1

Проф. Веселинов припомни дейността му от създаването му, неговото развитие и отбеляза с признателност директорите през годините, ръководили Департамента. Първият директор на Института е доц. Денчо Минчев, след него директори са проф. д-р Димитър Павлов, доц. Невена Матеева, проф. д-р Румяна Кушева, проф. д-р Мариана Стефанова, проф. дпн Росица Пенкова.

1-6

Той посочи, че приоритетите на Департамента са насочени към реализиране на основните принципи на университетската идея за успешно продължаващо образование, в осъществяване на връзките между подготовката на учителите и тяхната допълнителна квалификация, приложение на академични стандарти на преподаване и иновации на образователните технологии. „Департаментът е призван да подкрепя мотивацията на педагогическите специалисти за образование през целия живот, да предоставя възможности за продължаващо обучение на академично равнище и в синхрон на потребностите на практиката, традициите и иновациите, съобразно образователните технологии“, подчерта в словото си проф. Веселинов и допълни, че Департаментът реализира научно-изследователска и проектна дейност в национални и международни програми.

1-4

Той отбеляза още, че като част от изследователски университет, Департаментът през последните години се преструктурира и се превърна в първи изследователски Департамент за информация и усъвършенстване на учителите. Проф. Веселинов обърна внимание и на работата на преподавателите в ДИУУ през годините.

1-8

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков също отправи поздрав към присъстващите и прочете поздравителен адрес по повод юбилея на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите. Той посочи, че като приемник на Института за усъвършенстване на учителите Департаментът доказва със своята работа, че образованието, усъвършенстването, квалификацията не спират със завършването на университета, а продължават през целия ни професионален път.

1-5

Мисията Ви да помагате на българските учители да повишат квалификацията си е високо благородна и важна за нашето общество. Защото заедно с учителите ние сме естествени съюзници в работата ни с младите хора, в съхранението и предаването на човешкото познание на идните поколения“, посочи още проф. Герджиков и подчерта, че Департаментът е запазил водещата си позиция и винаги е бил най-привлекателното място за повишаване на квалификацията за хиляди български учители. Той изрази и своята искрена благодарност и на целия академичен състав на ДИУУ за положените през годините усилия Департаментът да просперира и да пожела на всички здраве и удовлетворение от постигнатите успехи.

1-9

Празникът бе уважен и от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Мариета Георгиева. Тя изрази радостта си да присъства на празника на департамент, който е отговорен за усъвършенстването на учителите. „Защото учителят всъщност е личността, която създава бъдещето. Защото учителите са най-важни, за да може ние да разчитаме, че младото поколение, което идва след нас“, заяви зам.-министърът.

1-2

Г-жа Георгиева допълни още, че тя също е била една малка част, макар и за много кратък срок, от обучителите, които квалифицират учители в посока на стратегическо развитие на училището. „Това, което Департаментът направи и продължава да прави за българските учители, е изключително важно“, подчерта зам.-министърът и изрази благодарност за професионализма и за постигнатите резултати. „Без да подкрепяме, без да подпомагаме българските учители с наука, със знания и с умения, ние няма да можем да променяме и да развиваме системата на образованието“, каза още г-жа Георгиева.

1-11

От името на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков г-жа Мариета Георгиева връчи на проф. Веселинов плакета на Министерството на образованието и науката по случай 70-годишнина на Департамента.

1-20

Председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева отправи своите поздрави към ръководството и академичната общност на ДИУУ. Тя благодари на проф. Анастас Герджиков и на най-престижния университет в България за това, че в продължение на 12 години Синдикатът на българските учители и Алма матер имат споразумение за провеждането на квалификационни курсове. Тя благодари на проф. Веселинов и неговия екип, които грижовно, професионално и всеотдайно работят за повишаване квалификационната степен на учителите. Г-жа Такева благодари и на предишния директор на Департамента проф. Росица Пенкова за съвместната работа през годините. По думите й ректорът проф. Герджиков трябва да е горд с ДИУУ, защото има приемственост, а Департаментът е развойно звено за изследователската дейност за нуждите и потребностите на българския учител. Янка Такева изрази отличните си впечатления от факта, че всички преподаватели от ДИУУ са отишли на място в градовете и малките населени места и са спестили време и средства на учителите и директорите и благодари на проф. Веселинов и екипа му за стореното.

1-7

В изказването си тя обърна внимание и на въпроса каква е ролята на учителя в класната стая и сътрудничеството му с изкуствения интелект и как трябва да се премине през предизвикателствата на времето. По думите й това може да стане само по пътя на квалификацията на българския учител.

1-14

Янка Такева връчи на проф. Димитър Веселинов златния юбилеен медал на Синдиката на българските учители и пожела на цялата академична общност здраве, късмет и успехи.

1-10

По повод юбилея бяха отправени поздрави от страна на посланика на Гърция, посланика на Индия, от представители на Пловдивския университет, УНСС, Националната библиотека, от декана на Стопанския факултет, от зам.-декана на Факултета по педагогика и други.

В рамките на тържественото отбелязване на 70-годишнината на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към се проведе церемония по удостояването на председателя на Синдиката на българските учители д. ик.н. Янка Такева с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента .

Предложението за награждаването е на ДИУУ е във връзка с дългогодишното й ползотворно сътрудничество с ДИУУ и различните академични и административни структури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за подобряване началната педагогическа подготовка на студентите, желаещи да поемат кариерния път на учителя, както и за успехите й в развитието на устойчиви инициативи за повишаване на квалификацията на българските учители със съдействието на ДИУУ.

1-17

Д. ик.н. Янка Такева получи високото отличие от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. Тя заяви, че това е първата синя лента, която се връчва на учител в България от Софийския университет и благодари за доверието и заяви, че това е първата синя лента, която се връчва на учител в България от Софийския университет. Тя благодари за доверието и подчерта, че тази синя лента е за всички учители в България, всички директори, началници на инспекторати, цялото Министерство на образованието и науката и всички, които са се докоснали до магията на образованието.

Отбелязването на годишнината на Департамента за информация и усъвършенстването на учителите продължи с пленарни доклади.

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":