Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Заключителна конференция по проект за изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени

   
Заключителна конференция по проект за изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени

В изпълнение на Дейност 4 по проект BG051PO001-3.3.06-0040, „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с партньорството на Лесотехническия университет – София, на 8 юли 2015 г. в гр. Правец беше открита Заключителна конференция, която ще се проведе от 08.07.2015 г. до 10.07.2015 г.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и схема за безвъзмездна помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет, и цели да подпомогне професионалното развитие и повиши адаптивността на младите учени, докторантите и постдокторантите в сферата на научните биомедицински изследвания и да развие уменията за работа в изследователски екипи в гранични научни области.

IMG_0234_533x400

Конференцията беше открита от ръководителя на проекта доц. д-р Геновева Златева. В обобщаваща презентация тя представи накратко целите и постигнатите резултати след успешното изпълнение на четирите основни дейности по проекта.

Форумът продължи с презентация на д-р Йордан Йорданов, лектор от Университета Земелвайс, Унгария.

Акцентът на заключителната конференция ще бъдат разработките на членовете на целевата група след изграждането на интердисциплинарните екипи от млади изследователи като резултат от тяхното участие в проекта. Ще бъдат представени доклади по три тематики, по които работиха членовете на целевата група заедно с техните научни консултанти.

Работата на първия интердисциплинарен екип с консултанти акад. Атанас Атанасов, проф. Иван Атанасов и доц. Красимир Русанов е на тема „Комплексна оценка на ефекта от консумация на растителни продукти, богати на биологично-активни фенолни съединения“.

IMG_0273_533x400

Темата на втория интердисциплинарен екип с ръководител чл. кор. проф. Здравко Лалчев е „Лабораторна технология за получаване на сърфактантен препарат за лечение на Респираторен дистрес синдром от свински бял дроб и лабораторни методи за определяне на състава и активността му“.

Третият екип с ръководител доц. Ивелин Панчев ще презентира на тема “Разработване на варианти на полеви тест-набор за диагностика на инфекциозни агенти в биологични системи“.

Знанията и напътствията, които членовете на целевата група получиха от научните консултанти, както и всички проведени по проекта обучения допринесоха за повишаване на тяхната информираност в съответните гранични области на професионално им развитие.

В конференцията участват докторанти, постдокторанти и млади учени от Медицинския факултет, Факултета химия и фармация, Физическия факултет и Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и от Института по биофизика и биомедицинско инжеренство на БАН - членове на целевата група по проекта.

IMG_0281_533x400