Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Втора година устойчиво работи Бизнес инкубатор в областта на екобиотехнологиите

   
Втора година устойчиво работи Бизнес инкубатор в областта на екобиотехнологиите

Бизнес инкубаторът за студенти и докторанти в областта на екобиотехнологиите е създаден с финансовото, интелектуално и материално участие на Софийското предприятие за третиране на отпадъци и магистърска програма „Екологична биотехнология“. Партньори са Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Софийската община.

Два випуска специалисти, завършили магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“,„Биобизнес“ и „Екомениджмънт“ работят в Бизнес инкубатора, решават проблеми на екотехнологиите, подобряват тяхната ефективност и се обучават допълнително в Бизнес инкубатора.

1

За две години Бизнес инкубаторът е обучил по дуалната система и е осигурил работа в Софийското предприятие за третиране на отпадъци на дванадесет магистри от Софийския университет. Всички те са преминали през целево обучение през Биологическия факултет на СУ, платен стаж в инкубатора и сега са назначени на работа като управляват сложните зелени технологии по производство на биогаз, компост, пречистване на води от разграждането на битовите отпадъци, въвеждане на стандарти по качество и управление на риска. Всички тези технологии са новаторски и зелени и се провеждат на територията на Столичната община.

2

Бизнес инкубаторът разширява дейността си и отвори врати за стаж и лятно обучение на осем студенти – бакалаври и магистри. Предстои разработване на докторски дисертации по проблемите на управлението на твърдите отпадъци, индустриалната симбиоза, обвързването на енергия, икономика, екология /ЕЕЕ/, цикличната, ресурсна икономика и модерната молекулярна диагностика и контрол на съвременните зелени технологии в Софийско предприятие за третиране на отпадъци и други подобни в национален и международен мащаб на работещите в инкубатора.

3
4