Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече участва в стажантската програма по превод Elia Exchange

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече участва в стажантската програма по превод Elia Exchange

По инициатива на ФКНФ на 2 юли 2015 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се присъедини към програмата Elia Exchange за международни стажантски практики на студенти по превод.

През 2014 г. Европейската асоциация на езиковата индустрия Elia стартира програма Elia Exchange за стажантски практики на студенти по превод в преводачески агенции в различни европейски държави. В рамките на тази програма студентите получават редовен достъп до предложенията за стажове от компаниите, членуващи в Elia, обучения, материали и най-добри практики, осигурявани от доставчици на преводачески услуги, достъп до широк кръг от доставчици на инструменти за компютърно подпомогнат превод (CAT tools) и програми за управление на проекти (PM tools).

За да членуват в програмата Elia Exchange, университетите трябва да имат действащи учебни програми/образователни степени (редовно или задочно обучение) в областта на превода. Във ФКНФ функционират успешно 9 магистърски програми, изцяло посветени на превода, а още редица бакалавърски и магистърски програми предлагат дисциплини в областта на превода. Инициативата за присъединяване към международната мрежа Elia Exchange се вписва в продължаващите дейности и инициативи на ФКНФ за развитие и обновяване на обучението по превод – област, в която наскоро успешно приключи проектът „Привеждане на обучението по превод във ФКНФ-СУ в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“ (ОП „Развитие на човешките ресурси“). Във ФСлФ също функционира магистърска програма по превод и редактиране. Благодарение на членството на СУ в програма Elia Exchange стажовете са достъпни за студенти от целия университет.

Студентите от СУ, които желаят да се възползват от стажове, могат да се регистрират в онлайн платформата на адрес http://www.elia-exchange.org/for-students/. След регистрацията си те ще получават автоматично съобщения за подходящи за техния профил позиции. Преди началото на новата академична учебна година платформата ще разшири системата си за оповестяване и към доставчиците на езикови услуги, като ще ги уведомява за всяка кандидатура.

Повече информация за програмата Elia Exchange можете да намерите на адрес http://www.elia-exchange.org/. Лице за контакт от СУ е доц. д-р Весела Генова от катедра „Романистика“ към ФКНФ (vgenova@uni-sofia.bg).