Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет и Мрежата „Enterprise Europe” към Българската търговско-промишлена палата сключиха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Мрежата „Enterprise Europe” към Българската търговско-промишлена палата сключиха споразумение за сътрудничество

Най-старото висше училище в България и най-голямата бизнес консултантска мрежа в света, подпомагаща малкия и среден бизнес, сключиха Споразумение за сътрудничество на церемония, която се състоя на 26 май 2015 г. в Българската търговско-промишлена палата.

Споразумението предвижда осъществяване на съвместни дейности в подкрепа на бизнеса и предприемачеството в България, обмяна на информация, знания, опит и добри практики, съвместно организиране и участие в обучения, семинари, конференции, обмен на експертиза и лектори, както и участие в проекти.

На церемонията присъства заместник-ректорът на СУ доц. Милена Стефанова, която подчерта, че Софийският университет е не само най-старото и авторитетно висше училище в България, а и водещ в страната по научно-развойна дейност и приложимост на качествените научни резултати.

Мрежата „Enterprise Europe” е инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия, за да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.

Чрез изградения преди седем години Център за трансфер на технологии Софийският университет притежава опит и потенциал да предложи модели за стартиращи фирми, съвместни научно-развойни инициативи, както и за привличане на проектно и дялово финансиране в ранния стадий на развитие на фирмите и заедно с Българската търговско-промишлена палата да насърчи иновациите. От интерес за Софийския университет е възможността за трансфериране и комерсиализиране на разработки на изследователи от Университета както в страната, така и в чужбина, изтъкна доц. Милена Стефанова.

Заместник-ректорът изрази надежда, че споразумението ще даде възможност за обратна връзка за измерване влиянието на политиките на ЕС върху предприятията и науката и проучване мнението на бизнеса във връзка с въвеждането на нови технологии и процеси, опиращи се на научно-приложни разработки и трансферирано университетско знание.

Научноизследователският сектор на Софийския университет е редовен участник в обучения, проекти, работни групи и други инициативи на Българската търговско-промишлена палата. Доц. Стефанова потвърди желанието на СУ сътрудничеството и контактът да се формализира и да бъдат търсени все по-конкретни форми за посредничество и връзка между научния потенциал на Софийския университет и членовете на БТПП в отделните сектори на икономическия живот в страната.

По думите й, европейските малки и средни предприятия се нуждаят от достъп до глобалната икономика и да бъдат гъвкави и иновативни, но това е немислимо без партньорство с науката. По тази причина за Българската търговско-промишлена палата и Мрежата „Enterprise Europe” Софийският университет е партньор, готов да вложи ресурса на своите научно-приложни разработки в подкрепа на бизнеса чрез трансфер.

Доц. Стефанова изрази и надежда университетските изследователи да се възползват от възможностите, които Българската търговско-промишлена палата предоставя, и да участват в съвместни международни партньорства и трансгранично сътрудничество.

С подписването на споразумението Софийският университет изразява и своята готовност за съвместно участие в проекти, финансирани от европейските структурни фондове в България и проекти, директно подкрепяни от програмите на ЕС и по-специално на „Хоризонт 2020“.