Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С писмен изпит по журналистика продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С писмен изпит по журналистика продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Маргарита Димова

Днес в 9.00 часа в 272-ра аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна писменият изпит по журналистика. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 519.

Маргарита Димова от гр. Варна изтегли темата „Война на световете”, по която ще пишат кандидат-студентите днес. Бяха изтеглени и още две контролни теми: „Хора и пътища” и „Паметници и памет”.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите, пожела им успех и наесен да бъдат студенти в най-авторитетното висше училище в България. Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия, приветства младежите в обновената 272-ра аудитория на Университета и им пожела тя да им донесе много късмет на изпита.

1

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

2

Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.