Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по математика II продължава втората кандидатстудентска сесия в Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по математика II продължава втората кандидатстудентска сесия в Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 9.00 часа в аудитория 272 на Ректората Евелина Димитрова от гр. Хасково изтегли тема № 3 на изпита по математика II. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 1037 души.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите и им пожела да бъдат спокойни и съсредоточени, за да може наесен да бъдат първокурсници на най-доброто висше училище у нас.

Доц. Първан Първанов, зам.-декан на ФМИ и председател на изпитната комисия, пожела на кандидат-студентите да бъдат смели и да покажат своите знания, за да станат студенти във Факултета по математика и информатика на СУ.

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

1

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски” не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

2

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

3

В 9.00 часа в Богословския факултет на Софийския университет започна и устният изпит по теология. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 33 души.

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.

Критерии за оценяване:
- степента на познаване на проблематиката;
- умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос;
- участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

С успешно издържан изпит по теология кандидат-студентите могат да учат в специалност Теология на СУ.