Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Живко Станев

Днес в 14.00 часа в 240-та аудитория на Ректората Живко Станев от гр. София изтегли вариант № 2 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 749.

Доц. Боряна Донкова, председател на изпитната комисия, приветства кандидат-студентите с избора им да учат в най-доброто висше училище в България и ги увери, че са направили правилния избор. Тя им пожела успех и наесен да се поздравят като студенти във Факултета по химия и фармация на СУ.

Изпитът по химия е писмен и е с времетраене четири астрономически часа. Той се състои от две части.

1

Първата част е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и две по органична химия).

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи, кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 т.

2

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и английски език; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.