Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по биология продължава втората кандидатстудентска изпитна сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по биология продължава втората кандидатстудентска изпитна сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората Ани Пиперова от гр. Стара Загора изтегли темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 829.

От подготвените от изпитната комисия шест теми беше изтеглена: „Индивидуално развитие при животните и човека. Ембрионално и постембрионално развитие”. Ани Пиперова от гр. Стара Загора изтегли и вариант № 1 на тестa.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, приветства кандидат-студентите в Университета, пожела им да са съсредоточени, за да покажат най-доброто от себе си и на есен да бъдат студенти в най-авторитетното висше училище в България.

1

Изпитна програма е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка.

Конкурсният изпит включва:
1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;
2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.
Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата.
Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия. С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.

2