Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по български език и литература продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по български език и литература продължи втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна изпитът по български език и литература. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1197.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, приветства кандидат-студентите в Университета, пожела им да са съсредоточени, за да покажат най-доброто от себе си и на есен да бъдат студенти в най-авторитетното висше училище в България.

Проф. Николай Чернокожев, председател на изпитната комисия, също отправи своите пожелания за достойно представяне на изпита на всички, които се явяват днес.

1

Първата тема, която студентите могат да изберат, е „Човекът, домът и родът в повестта „Гераците” на Елин Пелин”. Темата бе изтеглена от Светлана Богомилова от гр. Видин.

2

При избор на втората тема кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите:

„В тъги, в неволи младост минува,

кръвта се ядно в жили вълнува,

погледът мрачен, умът не види

добро ли, зло ли насреща иде…”, Христо Ботев, „Борба”

и

„Докле е младост, всичко е шега;

не хвърля сянка на сърце тъга;

дори тъгата извор е на радост –

докле е младост, ах, докле е младост!”, Пенчо Славейков, „Докле е младост”.

Темата бе изтеглена от Никол Гавадинова от гр. Самоков.

3

Изпитът по български език и литература е писмен с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от кандидат-студентите избира и работи по една от следните изпитни задачи:

Изпитна задача 1: създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

Изпитна задача 2: създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

4

Изискванията към кандидат-студентите са да създадат задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст, да осмислят и коментират съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми и да проявят знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретния проблем.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.