Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по английски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по английски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Димитра Пароглу

Днес в 9.00 часа в 243-та аудитория на Ректората на Софийския университет Димитра Пароглу от Кърджали изтегли изпитен вариант № 2.

1510 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпит днес.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Милена Стефанова поздрави кандидатите и им пожела да бъдат спокойни и да дадат шанс на знанията си. Председателят на изпитната комисия доц. Цветомира Венкова приветства кандидат-студентите в обновената 243-та аудитория и им пожела успех, за да се присъединят наесен към академичната общност на най-добрия български университет.

12

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа.

Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика.

С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене.

С краткото съчинение се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език.

15

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Английска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Химия и английски език; Биология и английски език; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация, както и най-новата бакалавърска програма Хебраистика.

11