Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. дфзн Иван Лалов: „Светлината е носител на красота”

   
Проф. дфзн Иван Лалов: „Светлината е носител на красота”

Днес в Конферентната зала на СУ проф. дфзн Иван Лалов изнесе публична лекция на тема: „Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание“. Събитието беше организирано от Физическия факултет и част от програмата на Майските дни на културата в Софийския университет.

Лекцията на проф. Лалов беше посветена на влиянието на оптиката в човешката култура през вековете и взаимната връзка между научните изследвания в оптиката и философията на естествознанието.

Акцентите в нея бяха началният път на познанието, двата свята на природните науки, взаимната връзка между феноменологичните и теоретичните модели, научните революции в познанието в търсенето на единен подход към природните явления, анализирана беше и ролята на отрицателните резултати от оптичните изследвания върху познанието.

prof lalov_600x400

Проф. Лалов подчерта, че 2015 г. е Международна година на светлината и светлинните технологии, която се провежда по инициатива на Европейското физическо дружество и ЮНЕСКО. Той обясни защо светлината е толкова важна, че на нея да бъде посветена цяла година: „Светлината пренася енергия и до откриването на атомната енергия единственият реален източник е била слънчевата радиация.” Според него всички останали видове енергия са трансформирана светлина или са пренесени чрез нея, а светлината е носител на информация – около 95 % от информацията, която приемаме, е чрез зрението. Проф. Лалов добави още, че един от основните акценти в Международната година на светлината са именно светлинните явления в природата.

Лекторът спомена, че светлината е призната още от Бог, както е написано в Библията: „И Господ видя, че светлината е добро нещо и каза: Нека бъде светлина.” Той заяви, че оптиката се развива още през древността и има особено място. Проф. Лалов обърна внимание не толкова върху физичния аспект на светлината, а върху ролята ѝ за развитието на човешкото познание.