Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. дфн Александър Драйшу беше преизбран за декан на Физическия факултет на Софийския университет

   
Проф. дфн Александър Драйшу беше преизбран за декан на Физическия факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 5 юни 2015 г., деканът на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Александър Драйшу беше избран за втори мандат.

Кандидатурите за поста декан на Физическия факултет бяха две – на проф. дфн Александър Драйшу и на доц. д-р Христо Димов. В проведеното гласуване проф. Драйшу беше преизбран със 77 гласа „за“.

Кариерата на проф. Драйшу от дълги години е свързана с Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1987 г. завършва Факултета, от 1988 г. до 1990 г. е докторант към катедра „Квантова електроника“, през 1991 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Индуцирана фазова модулация и преобразуване на параметрите на лазерното лъчение“. От 1991 г. е последователно старши асистент и главен асистент, а през 1998 г. е избран за доцент. През 2001 г. защитава дисертация за степента доктор на физическите науки на тема „Фазова самомодулация и индуцирана фазова модулация в кубични нелинейни среди“. През 2004 г. е избран за професор.

site

От 2003 до 2011 г. проф. Драйшу е ръководител на катедра „Квантова електроника“. През 2011 г. е избран за декан на Физическия факултет. С настоящия избор започва да тече неговият втори мандат като декан.

Преподавателската работа на проф. Драйшу и научните му интереси са в областта на квантовата електроника и лазерната техника. Той води лекционни курсове по линейни и нелинейни оптични вълни, електричество и магнетизъм, нелинейни оптични вълни и солитони, оптични комуникационни мрежи и др. Бил е ръководител на над 30 дипломни работи от различен тип. Проф. Драйшу има шестима успешно защитили докторанти, на които е бил консултант и/или ръководител. Автор и съавтор е на над 190 научни публикации, които са цитирани над 930 пъти.