Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. д-р Божидар Ангелов беше избран за декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет

   
Проф. д-р Божидар Ангелов беше избран за декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 4 ноември 2015 г., проф. д-р Божидар Ангелов беше избран за декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Единствената кандидатура за поста беше на проф. д-р Божидар Ангелов, който беше избран с 63 гласа „за“.

Проф. Ангелов е завършил Философския факултет на Софийския университет, специалност „Педагогика“. От 1979 до 1986 г. е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” – филиал Благоевград. От 1986 г. е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика. През 1987 г. защитава докторска степен по философия. От 1995 г. е доцент по Методика на обучението по роден език, Педагогика на овладяването на езика и развитие на речта, а от 2007 г. е професор по Теория на възпитанието и дидактика (Език и комуникация).

В периода 1993–2003 г. проф. Б. Ангелов е зам.-декан по платено обучение и връзки с обществеността на Факултета по начална и предучилищна педагогика. От 2003 до 2011 г. е декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика. От 2007 до 2011 г. е председател на Съвета на деканите на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра „Предучилищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика, а от 2011 до 2015 г. е зам.-декан по учебната дейност за ОКС „Магистър” и по стопанско управление и е ръководител на катедра „Предучилищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика.

1-d_1

Научните разработки на проф. Ангелов са свързани главно с педагогиката, психолингвистиката и социологията, като работи и върху проблемите на социализацията и масовите комуникации. Автор е на програми за образователната работа в детската градина, а също и на редица книги и монографии: „ Детето и светът”, 1993; „Активността на детето в детската градина”, 1993; „Детето и светът – между езика и речта”, 1994; „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, части 1-4, в съавт., 2002, 2004, 2006, 2008 г.; съавтор на програмна система „Приятели” – 2003-2015; Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение”, в съавт., 2010; „Педагогически аспекти на масовата комуникация”, 2005 г.; „Основи на педагогическата компетентност”, в съавт. 2006 г.; „Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение”, 2007 г.; „Медийна и комуникативна компетентност”, 2007, 2010 г.. Един от съставителите на библиотечната поредица „Вечни книги” на УИ „Св. Климент Охридски”, която представя класически произведения на философи, психолози, педагози и мислители. Публикациите му – книги, монографии, учебници и учебни помагала, студии и статии в специализирани издания, са над 200 заглавия.

От 2004 г. проф. Ангелов е бил зам.-председател и председател на Комисията по педагогика при ВАК, а от 2007 до 2011 г. е бил член на Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК.

Проф. Ангелов е бил член на редакционната колегия на сп. „Предучилищно възпитание”, член е на редколегията на сп. „Специална педагогика”, член е на Световната организация по предучилищно образование (Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire – OMEP).