Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Представяне на книгата „Вяра – смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села“

   
Представяне на книгата „Вяра – смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села“

На 15 юни 2015 г. в научноизследователския и почивен център „Родопи” в смолянското село Славейно, база на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бе представена книгата „Вяра – смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села“.

Сборникът е резултат от проведения в периода 2012 – 2014 г. проект на тема: „Комшулукът“ – родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян)“. Проектът е реализиран от катедра „Етнология“ към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно с УНИПСЦ „Родопи“ към СУ.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Виолета Коцева, а участници са ас. Христо Беров, д-р Кремена Йорданова, д-р Ивет Фандъкова и докторантите Ани Истаткова и Мария Костадинова. Като консултант в проекта участва и ръководителят на катедра „Етнология“ на Историческия факултет доц. д-р Веселин Тепавичаров.

3

В рамките на проекта са проведени неколкократни теренни проучвания в изследваните райони, както и научно-изследователска работа в Държавен архив „Смолян“, а резултатите от направените проучвания са публикувани в настоящия сборник.

Сборникът обхваща широк спектър от изследователски области, посветени на влиянието на т.нар. Възродителен процес в изследваните села и налагането на новата гражданска обредност в социалистическия период, както и ролята на местните образователни институции в този аспект. Изследвана е и ежедневната култура на населението във Виево и Славейно, някои специфични елементи от формирането на локалната памет в изследваните села, както и някои промени в семейната структура. Засегнати са и нови проблеми, които рефлектират върху живота на населението в периода на проучването, като бежанската вълна и нейните рефлексии върху местното население. Отделено е внимание и на местния опит в интеграцията на етническите и религиозни общности в България.

4

В рамките на събитието беше официално открита и обновената конферентна зала на Център „Родопи”.

УНИПСЦ Родопи е общоуниверситетска структура за изучаване на културата на населението и природата в Родопите. Базата в с. Славейно, Смолянско, се използва за студентски практики.

1