Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Научна сесия на Факултета по химия и фармация на Софийския университет

   
Научна сесия на Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Акад. проф. дн Петър Кралчевски

В 130 аудитория на Факултета по химия и фармация на СУ се проведе Научна сесия на факултета. Събитието е част от традиционните Климентови дни на Софийския университет. По време на събитието бе отбелязана и 90-годишнината на катедрата по физикохимия.

Научната сесия на Факултета по химия и фармация бе открита от декана на факултета акад. проф. дн Петър Кралчевски, който заяви, че за него е чест и удоволствие да открие това важно събитие. По думите му, Факултетът по химия и фармация, Физическият и Биологическият факултет са три от факултетите, които придават научния облик на Софийския университет, включително и най-вече с публикации в международни списания, със статии, които излизат всяка година, ползват се от цялата научна общност и показват, че в България се прави наука.

Акад. Кралчевски припомни на аудиторията за най-скорошните постижения на факултета, като отбеляза словото на проф. Борис Гълъбов, изнесено в Аулата по време на патронния празник на Софийския университет. В академичното си слово проф. Гълъбов изнесе данни за разкриване на механизмите на три важни реакции с практическо приложение, публикувани в списания с най-висок импакт фактор.

Деканът подчерта, че такива публикации има много във всички катедри на факултета. Акад. Кралчевски отбеляза също и спечелването на голямата награда за млад учен „Питагор“ от Георги Йорданов от катедрата по обща и неорганична химия, проекта Beyond Everest, реализиран и координиран от проф. Тони Спасов, стимулиращ факултетската общност да публикува точно такива статии в списания с висок импакт фактор, които да оставят следа в световната наука.

222

Акад. Кралчевски изрази задоволството си, че преподаватели от Факултета по химия и фармация заемат високи позиции в управлението на науката в България и посочи като пример проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката и отговарящ за висшето образование и за оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, проф. Георги Вайсилов, който съвсем отскоро е председател на Изпълнителния съвет на Фонда за научни изследвания.

Много добре е именно хора с постижения в науката, наши колеги, доказани учени да заемат такива позиции, защото те знаят какво трябва да се стимулира и срещу какво трябва да се борим при управлението на науката”, добави деканът на факултета.

Той отбеляза и високия приход на факултета по отношение на научните проекти и подчерта, че се работи по различни проекти: „Тези успехи в научната дейност са и залог нашият факултет да се представи успешно в новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, да се включи със съвместни проекти с други колеги, особено от Българската академия на науките, с Физическия и Биологическия факултет на СУ“.

Деканът на ФХФ изрази задоволството си от работата на студентите на факултета, които освен че се включват в научната работа, завоюват успехи и на олимпиади. На наскоро приключилата студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, проведена в Бургаския свободен университет, възпитаниците на Факултета по химия и фармация Димитър Шандурков и Боян Пейчев са завоювали със сребърни медали, Ема Тодорова и Адриана Стоянова - бронзови медали. Акад. Кралчевски връчи на отличилите се студенти грамота.

 

3-b
4-b

 

5-b
6-b

Научната сесия на Факултета по химия и фармация продължи с отбелязването на 90-годишнината на катедрата по физикохимия.

Историята на катедрата беше представена от проф. Димо Платиканов, който е дългогодишен председател на International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS), а през 2015 г. с международно гласуване е избран за пожизнен почетен член на същата организация. Бил е ръководител на катедрата по физикохимия в периода 1989-2000 г.

8

Проф. Платиканов поздрави присъстващите и изрази задоволството си, че на събитието присъстват директорът на Института по физикохимия при БАН проф. Цакова и ръководителят на секцията по колоиди и повърхности при същия институт проф. Милева. Проф. Платиканов отбеляза, че този институт на БАН е най-тясно свързан с катедрата по физикохимия на Факултета по химия и фармация на СУ.

Във фоайето пред аудитория 280 бе представена изложба на предпазна екипировка за работа при различни критични условия, организирана от фирма „Олимп” .

9

От 19.00 часа в аудитория 130, а после и пред сградата на Факултета по химия и фармация на Софийския университет ще се състои традиционната есенна Вечер на химията. Събитието включва забавни и красиви химични демонстрации в изпълнение на студенти от Корпуса за бързо гърмене.

Повече подробности можете да намерите тук .

7