Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Над 90 процента от плана за прием в Софийския университет за учебната 2014/2015 г. е изпълнен. За останалите 550 места СУ обявява допълнителен прием

   
Над 90 процента от плана за прием в Софийския университет за учебната 2014/2015 г. е изпълнен. За останалите 550 места СУ обявява допълнителен прием

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2014/2015 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ над 90 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и магистър“ след средно образование е изпълнен.

За оставащите 550 места, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са: „Философия“, „Социология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“ редовна и задочна форма, „История“, „Археология“, „Етнология“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „Социални дейности“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“, „Немска филология“ с избираем модул скандинавски езици, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Статистика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“ редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космична теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма, „Биология и химия“, „Биология и английски език“, „География“, „Международни отношения“, „Журналистика“ редовна и задочна форма, „Връзки с обществеността“ редовна и задочна форма, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна и задочна форма, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Логопедия“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествена комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.

За трета поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 48 са местата в специалностите „Философия“, „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Културология“, „Европеистика“, „Информатика“ и „Туризъм“.

От 11 до 17 септември 2014 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. Класирането ще бъде обявено на 23 септември 2014 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 24 до 26 септември 2014 г.

Допълнителен прием на студенти за учебната 2014/2015 г.