Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кандидатстудентски изпити по италиански език и по философия и социални науки

   
Кандидатстудентски изпити по италиански език и по философия и социални науки

Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г. продължава с изпити по италиански език и по философия и социални науки.

В 14 часа в 243-та аудитория на Ректората на Софийския университет Даниела Стойчева от Петрич изтегли тема № 2 на изпита по италиански език. Кандидат-студентите, подали заявление за участие в изпита, са 21.

Конкурсният изпит по италиански език се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

Диктовката има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема италианската реч и владее италианския правопис.

В преразказа се проверява умението на кандидата да предава цялостно и свързано съдържанието на два пъти прочетен текст.

1_I

Преводът от италиански на български се извършва без речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и предаването на правилен български език на оригинален италиански текст.

Езиковият тест има за цел да провери познанията на кандидат-студентите по граматика и лексика на съвременния италиански език.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Италианска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

В 14.00 в 272-ра аудитория на Ректората започна и изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които са заявили участие за изпита, са 86.

Антония Иванова от София изтегли вариант № 6. Кандидатите ще избират между две теми за есе:

„Истина, истина ви казвам: добро и зло, което да бъде непреходно – такова нещо няма! От само себе си то трябва все отново да се превъзмогва.“

Фридрих Ницше, „За себенадмогването“, „Тъй рече Заратустра“

и

„Културата: свобода и/или принуда“.

3

Георги Петров изтегли вариант № 3 на теста.

Изпитът по философия и социални науки е писмен, в две части с обща продължителност от 4 астрономически часа.

Първата част е писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.

Втората част се състои от решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).

4

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ: Философия; Социология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

5