Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12 юли 2015 г. почина проф. Кирил Василев Димчев.

Опелото ще се състои на 16 юли 2015 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в храма „Св. Седмочисленици”.

Проф. Кирил Димчев е първият професор по методика на обучението по български език, дългогодишен преподавател в Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски”, научен ръководител на десетки дипломанти и докторанти, на стотици учители по български език и литература от цялата страна, които помнят щедростта му, с която се отзоваваше, когато беше търсен за професионален съвет или подкрепа.

Проф. Кирил Димчев е роден на 28 септември 1935 г. в Хасково. Завършва средно образование в родния си град (1953), а висше – по българска филология – в Софийския университет (1958). Работил е като прогимназиален и като гимназиален учител в Хасково и в София (18 СОУ). През 1961 г. е избран за асистент, през 1972 г. – за доцент, през 1991 г. – за професор по методика на обучението по български език.

Решаващ етап в научното развитие на проф. Кирил Димчев е работата му в Софийския университет с изтъкнати авторитети като проф. Любомир Андрейчин и проф. Стойко Стойков. Ползотворно въздействие за развиването на изследователския му потенциал оказват специализациите във Франция (1972 – 1973 г.) и в Москва (1976 г.). Дейността на проф. Кирил Димчев като лектор в университета в Букурещ (1964 – 1966 г.) и в Страсбург (1978 – 1981 г.) е принос в развитието на международната българистика.

В периодите 1973-1978 г., 1989-1993 г. и 1996-2001 г. проф. Кирил Димчев е ръководител на Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

Проф. Кирил Димчев е автор на повече от 350 научни труда, публикувани на български, руски, чешки, румънски език в широк диапазон на научни търсения – методика, диалектология, социолингвистика, стилистика, теория на езиковите контакти.

Като ръководител на колективи за написване на учебници и учебни помагала по български език проф. Кирил Димчев има приноси в моделирането на съвременния образователен процес по български език.

Проф. Кирил Димчев беше един от онези авторитетни университетски преподаватели, които оказваха силно влияние върху своите колеги и ученици последователи, той не жалеше време и сили, за да подпомага тяхното личностно и професионално развитие.

С кончината на проф. Кирил Димчев научната и педагогическата общественост в страната губи един трудолюбив и отзивчив колега, който завинаги ще остане в мислите и чувствата на своите съратници и приятели като пример за достойно изпълнен научен и граждански дълг!

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"