Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Годишна конференция на SIETAR - България на тема: „Свое и Чуждо“ (теоретични рефлексии и актуални социални практики)

   
Годишна конференция на SIETAR - България на тема: „Свое и Чуждо“ (теоретични рефлексии и актуални социални практики)

На 8 юни 2015 в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за четвърти пореден път се проведе годишната конференция на SIETAR – България на тема: „Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики)“.

В конференцията взеха участие представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет в София, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Европейския политехнически университет, учители и мениджъри от български и международни компании.

Събитието се осъществи с любезното домакинство на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Етнотолеранс“ и списание „Реторика и комуникации“.

2

Конференцията привлече над 30 участници и гости. Тя бе открита от председателя на Управителния съвет на SITEAR – България доц. д-р Янка Тоцева, която запозна участниците с акцентите на конгреса на SIETAR – Европа, проведен през месец май във Валенсия, Испания.

Докладите и дискусиите бяха разделени в три панела:

„Интернационализация и глобализация на бизнеса – свое и чуждо в бизнеса без граници“ представи организационната култура на международни и местни компании; бяха дискутирани предизвикателства в глобализиращия се свят и подходи при подготовката на бъдещи мениджъри. Разгледани бяха още етични аспекти на бизнеса в мултикултурна среда, както и други интересни теми в обхвата на панела.

В „Свое и чуждо в изследователска перспектива“ участниците обсъдиха изследователски подходи и обяснителни схеми за интерпретиране на ситуацията в българското висше образование, в националните и организационни култури. Бяха дискутирани времеви и пространствени аспекти на опозицията свое - чуждо наред с предизвикателствата, които тя поставя пред академичните и социалните мрежи.

В „Свое и Чуждо – образователни парадигми и практики“ вниманието беше насочено към проблемите при работа в мултикултурната среда на българското училище и културните парадокси във висшето образование. Изнесените доклади представиха както конкретен опит в образователната система, така и теоретични позиции.

1