Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Екип от Биологическия факултет участва във форума „Бизнес и наука във взаимодействие срещу климатичните промени“

   
Екип от Биологическия факултет участва във форума „Бизнес и наука във взаимодействие срещу климатичните промени“

Екипът на лабораторията по екологична биотехнология от СУ „Св. Климент Охридски“ взе участие в кръгла маса, организирана от „Веолия-Софийска вода“ на тема: „Възобновяваме световните ресурси и ролята на кръговата икономика“, посветена на конференцията за климата COP 21 и борбата с климатичните промени. Водещ на събитието беше журналистът от БНТ Добрина Чешмеджиева.

Проф. дбн Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет представи доклад на тема: „Насоки, постижения и иновации във възобновяването на световните ресурси“. Студенти от специалността „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ представиха съвместен проект със Софийска вода за изчисляване на въглеродния отпечатък на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води на гр. София и ролята на проекта за повишаване на екологичната ефективност на фирмената дейност на територията на Софийска община.

1

Станислав Станев представи СПСОВ Кубратово като устойчив модел за кръгова икономика. Благодарение на работещата когенерация пречиствателната станция е енергийно независима и сама осигурява необходимите енергийни ресурси за работата си.

Голям интерес предизвика представянето на работата на новоизграденото Столично предприятие за третиране на отпадъци. Инж. Николай Савов обясни, че заводът е модел за устойчиво развитие, в който отпадъците са начален продукт за производството на метан, твърдо RDF-гориво и компост като биотор. Той подчерта ролята на Софийския университет в целевото обучение на екобиотехнолози и партнирането на екипа по Екологични биотехнологии във функциониращия съвместен БИЗНЕС ИНКУБАТОР.

Участниците в кръглата маса се обединиха около становището, че доброто взаимодействие между бизнеса, университетите, общините и държавните администрации е ключов фактор за прилагане на адекватни мерки за опазване и възобновяване на природните ресурси.