Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Декларация на ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев

   
Декларация на ректора на Софийския университет  проф. дин Иван Илчев

В последните няколко седмици Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ е подложен на безпрецедентни атаки.

С малки изключения до този момент се въздържах от публични изявления. Свидетели сме обаче на недопустимо използване на предстоящия избор за политическо и икономическо противопоставяне. Това вреди на двамата достойни кандидати за ректор на Университета, които през цялата кампания запазиха конструктивния тон и взаимното уважение. Вредите за най-старата и авторитетна академична институция обаче ще останат дълго след като утихнат конюнктурните страсти.

Академичната общност на Софийския университет може да бъде убедена да избере своя ректор единствено по начина, по който двамата кандидати го правят – излагайки идеите си в диалог с всички в Университета.

Призовавам в оставащите няколко дни до Общото събрание на Софийския университет тази креслива кампания да бъде прекратена. Недостойно е Университетът да се използва като декор на чужди битки.

Убеден съм, че следващият ректор ще вложи целия си авторитет и ще впрегне енергията си в името на защитаването на достойнството на Софийския университет и на запазването на позицията му на най-добрия академичен и научен център в България.