Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Деканът на Медицинския факултет проф. д-р Любомир Спасов беше избран за втори мандат

   
Деканът на Медицинския факултет проф. д-р Любомир Спасов беше избран за втори мандат

На общо събрание, проведено на 29 април 2015 г., деканът на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Любомир Спасов беше избран за втори мандат.

Проф. д-р Любомир Спасов, който беше единственият предложен за поста от общото събрание, беше преизбран с 103 гласа „за“ и 6 гласа „против“.

Проф.Спасов е основател и създател на Медицинския факултет. Декан на Медицинския факултет е от 2009 г.

Проф. д-р Любомир Спасов започва професионалния си път през 1989 г. в Клиниката по сърдечна хирургия на Медицинска академия. От 1990 г. проф. Спасов работи като хирург, завеждащ Операционен блок в Университетска болница „Лозенец“, а от 1998 г. до сега е директор на УБ „Лозенец“.

Проф. Спасов завършва с отличие висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия. През 2007 г. придобива образователната и научна степен доктор по медицина, а през 2008 г. се хабилитира и заема академичната длъжност доцент. През 2012 г. е избран за професор. През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия.

site-dekan

Проф. Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Англия, Германия, Франция, Словения и Италия. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.

Проф. Спасов е извършил над 130 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбреци.

Той извършва за пръв път в България успешна операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас). Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна през 10 см. отвор на гръдния кош. За пръв път в България проф. Спасов извършва и трансмиокардна лазерна реваскуларизация.

Първата трансплантация на черен дроб в България е извършена от проф. Спасов. Пациентът е дете на шестмесечна възраст. За първи път в България извършва и трансплантация на черен дроб от жив донор и split liver трансплантация на черен дроб (един черен дроб от трупен донор се разделя на две части и се извършва трансплантация на двама пациенти). За пръв път извършва трансплантация от трупен донор.

През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен за Лекар на годината и Почетен гражданин на София. През 2006 г. проф. Спасов е отличен с ордена „Звезда на италианската солидарност“. През 2007 г. той получава наградата „Достоен българин“.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 2014 г. е определен за национален консултант по трансплантология.

Проф. д-р Любомир Спасов владее френски, английски и испански език.