Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Четири списания, ръководени от преподаватели на СУ, са включени в престижния Европейския реферативен индекс ERIH PLUS

   
Четири списания, ръководени от преподаватели на СУ, са включени в престижния Европейския реферативен индекс ERIH PLUS

Седем научни списания на Министерството на образованието и науката са включени в престижния Европейския реферативен индекс ERIH PLUS. Четири от тях са ръководени от преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С писмо директорът на Националното издателство за образование и наука „Аз Буки" Надя Кантарева – Барух информира ректора на Софийския университет чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, че след продължила половин година процедура по проверка на българските научни списания, е получено потвърждение от централата на Европейския реферативен индекс ERIH PLUS за включването на научни списания на МОН.

Главни редактори на четири от изданията - „Стратегии на образователната и научната политика”, „Педагогика“, „Чуждоезиково обучение“ и „История“ са преподавателите от Софийския университет проф. Ирина Колева, проф. Димитър Веселинов, проф. Емилия Василева и проф. Пламен Митев.

Останалите три списания, включени в индекса, са: „Математика и информатика” – главен редактор проф. Сава Гроздев, БАН; „Професионално образование” – главен редактор доц. Тоня Георгиева, Аграрен университет – Пловдив и „Философия” – главен редактор доц. Георги Апостолов, Югозападен университет;

Основната цел на Европейския реферативен индекс ERIH PLUS за хуманитарни и социални науки е да засили глобалната видимост на висококачествени изследвания в областта на хуманитарните и социални науки, публикувани в академични списания в Европа и да популяризира тяхното национално и международно значение.

Научната периодика, издавана от „Аз Буки”, се реферира, индексира и листва също от:

– SCOPUS

– The Philosopher’s Index

– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS

– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS

– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

– EBSCO

– ИНИОН – РАН