Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Академическият съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2016 г.

   
Академическият съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2016 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 22 февруари 2016 г.

На заседание на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 16 декември 2015 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2016 г. - Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 22 февруари 2016 г. Крайният срок е 11 март 2016 г. за първата кандидатстудентска сесия и 20 май 2016 г. – за втората кандидатстудентска сесия.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 20 март - 17 април 2016 г., а втората - в съботно-неделните дни от 29 май до 26 юни 2016 г.

Кандидат-студентите отново имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн.

За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 20 юни до 2 юли 2016 г. в Ректората на Софийския университет.

На 12 юли 2016 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 13 юли до 15 юли включително имат възможност да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 19 юли 2016 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 20 до 22 юли 2016 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Третият етап на класирането се обявява на 26 юли 2016 г. Срокът за записване е от 27 до 29 юли 2016 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

За трета поредна година в Стопанския факултет на СУ като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси“ и „Стопанско управление“ се приемат международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език. С международно признати сертификати за владеене на английски се приемат студенти и в специалност „Хебраистика“.

Седем от общо 104 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“, „Международни отношения“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

До края на януари 2016 г. ще бъде издаден Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари ще стартира участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в кандидатстудентските борси в страната.