Начало / Новини / Конкурси / Архив / Британски съвет България обявява стажантска програма по Онлайн журналистика

   
Британски съвет България обявява стажантска програма по Онлайн журналистика

Срок за подаване на документите: 16 септември 2012 г.

 

Задължения/ дейности по време на стажа:

 • Запознаване с дейностите на Британски съвет в областите Изкуства, Английски език и Образование & общество.
 • Идентифициране на теми, свързани с проектите в изброените области, включително учебната и изпитна дейност на организацията, които са интересни за по-широка аудитория
 • Подготовка на онлайн репортажи по набелязаните теми и публикуването им на официалният блог на Британски съвет България Digital Café http://blog.britishcouncil.org/bulgaria (по възможност, добавяне на мултимедийни материали по съответната тема – аудио, видео и/или изображения).

Изисквания:

 • Студенти, в редовна или задочна форма на обучение, в бакалавърска програма „Журналистика” или някоя от магистърските програми „Журналистика и медии”, „Преса и медии”, „Електронни медии” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Компютърна грамотност (като минимум се изискват добро владеене на продуктите за текстообработка MS Office и поне основни познания за обработване на изображения);
 • Опит и умения за работа с аудио, видео и снимков материал (подготовка и форматиране в подходяща за публикуване онлайн форма) са предимство;
 • Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлични умения за писмено изразяване на български език – ясно, увлекателно, правилно (стилистично, пунктуационно и граматически)

Как се кандидатства?

 • За първоначалната селекция изпратете CV, мотивационно писмо и от 1 до 3 авторски репортажа (като посочите дали са публикувани и ако да - къде) на имейл press@britishcouncil.bg. Ако не разполагате с публикувани материали, можете да напишете кратък такъв по тема от областите образование, наука или култура;
 • Крайният срок за кандидатстване е 16 септември, избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Какви са условията?

 • 1 стажантско място, продължителност 2 месеца – от 1 октомври до 30 ноември 2012г.;
 • 4-часов работен ден, с гъвкаво работно време;
 • Месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната.

Кои сме ние?

Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културен и образователен обмен. Създаваме възможности за хора от целия свят и Обединеното кралство да се опознаят и изградят трайни отношения на доверие помежду си. Работим в областите Изкуства, Английски език и Образование и общество (в това число наука и спорт), като по този начин допринасяме за повишаване на сигурността и просперитета на Обединеното кралство и повече от 100 държави по целия свят, където имаме представителство. За нас това е израз на културни взаимоотношения. Ние сме неполитическа организация, която работи на ръка разстояние от правителството. За повече информация посетете нашия уебсайт www.britishcouncil.org/bulgaria