Начало / Новини / Новини и събития / Трета публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“

   
Трета публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“

На 23 ноември 2023 г. се проведе третата публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетния студентски съвет.

Гост-лектор бе Стефан Арсов, заместник областен управител и възпитаник на Юридическия факултет. Темата на лекцията бе “Областната администрация: предизвикателствата и възможностите за кариерно развитие”. Събитието бе открито от д-р Ани Митева, секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете.

1-obl1

В интерактивна среда и с активното участие на студентите Стефан Арсов запозна с естеството на правната работа в Областната администрация и предизвикателствата пред нея. Стефан Арсов и колегата му Нели Бачева описаха как протича един техен работен ден; какви трудности срещат и по какъв начин ги преодоляват. Акцент бе поставен на положителните страни на формирането на практически умения още в хода на образователния процес.

1-obl2

Лекцията приключи с описание на стажантски позиции в Областната администрация и покана до студените на Юридическия факултет да кандидатстват за тях. В рамките на стажантската програма гост-лекторите изразиха желание и готовност да запознаят студентите с практическите измерения на вещното и облигационното право през призмата на правомощията на Областната администрация.

1-obl3

Следващата публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“ ще бъде на 12 декември 2023 г. с представители на Комисията за защита на личните данни.