Начало / Новини / Новини и събития / Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“

   
Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“

На 24 октомври 2023 г., в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за втора поредна година се проведе Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“.

Събитието беше организирано съвместно от Факултета по педагогика, Държавната агенция за бежанците, Българския съвет за бежанци и мигранти и Министерството на образованието и науката.

6

На откриването приветствия отправиха Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, д-р Кина Събева, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, представител на Министерството на образованието и науката, доц. д-р Ваня Божилова, декан на Факултета по педагогика, и Ана Радулеско, вицепрезидент на Международната федерация на социалните работници, президент за район Европа.

5

Пленарни доклади и резултати от научно-практически дейности и проекти изнесоха преподаватели от различни факултети и направления. Форумът премина в конструктивни дискусии, споделяне на опит и добри практики със заявка за продължаване на сътрудничеството в сферата на миграционните процеси и социалната работа с бежанци и мигранти.

2

Събитието е организирано по проектЗастъпничество за интеграция на бежанците а България“, финансиран от ВКБООН - Агенцията на ООН за бежанците.

7

3